Branżowy portal stolarki budowlanej
nowości – inspiracje - prawo - edukacja

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY FAKRO W ZWIĄZKU Z WYROKIEM TSUE

2022-07-06 | Autor: Stolarkavip
Źródło: Fakro

FAKRO konta VELUX - będzie ciąg dalszy postępowania.

W dniu 30 czerwca 2022 r. otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo Komisji Europejskiej do ustalania priorytetów w zakresie spraw z dziedziny konkurencji. Swoją decyzją Komisja nie przesądziła, czy Velux nadużywał pozycji dominującej czy nie, lecz stwierdziła, że sprawa ma zbyt niski priorytet i z tego powodu nie będzie się nią zajmować. Podjęcie tej decyzji zajęło Komisji łącznie 12 lat.

W lipcu 2006 r. Fakro złożyło formalną skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który po stwierdzeniu, że nieprawidłowości wskazane w skardze mają zasięg europejski, uznał się za niewłaściwy i przekazał powiadomienie Komisji Europejskiej. W 2009 Komisja zamknęła postępowanie bez żadnego uzasadnienia, w szczególności nie odniosła się do zarzutu czy działania Velux są zgodne z prawem, czy nie. Dlatego też 12 lipca 2012 FAKRO złożyło formalną skargę do Komisji Europejskiej, licząc na merytoryczne rozstrzygnięcie. KE w 2018 roku podjęła decyzję, że nie będzie prowadziła postępowania, uznając, że rozpoznanie materiału dowodowego przedłożonego przez FAKRO „może być szczególnie długotrwałe i pracochłonne oraz może wymagać przeznaczenia znacznej ilości zasobów Komisji.” W ten sposób zostaliśmy pozbawieni możliwości rzetelnej oceny żmudnie zebranego materiału dowodowego oraz uczciwego rozpoznania sprawy, czym czujemy się zawiedzeni.

FAKRO nie pogodziło się z niepodjęciem sprawy przez Komisję. Postanowiliśmy dalej walczyć o swoje prawa, odwołując się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd w swoim wyroku oparł się na dotychczasowym orzecznictwie, które wskazuje, że organy KE nie muszą podejmować wszystkich spraw, które do nich wpływają i powinny mieć prawo do ustalania priorytetów.

W podobny sposób KE potraktowała trzy inne polskie podmioty: Agria Polska sp. z o.o., Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Sped-pro S.A. Na przestrzeni ostatnich lat Trybunał Sprawiedliwości rozpoznawał aż 17 spraw stanowiących odwołania od decyzji Komisji dotyczących odrzucenia skarg z uwagi na niewystarczający interes EU. Niestety tylko w 1 sprawie Trybunał nie przychylił się do stanowiska Komisji. Wymienione powyżej firmy też walczyły. Z tym samym skutkiem.
Merytoryczne rozpoznanie sprawy przez Komisję, która posiada najlepsze narzędzia do kompleksowego przeprowadzenia postępowania na całym rynku Unii, z pewnością byłoby najlepszym rozwiązaniem. Niestety Komisja nie podjęła się tego zadania.

Postanowienie TSUE z 30 czerwca br. nie kończy sprawy. Sąd tylko potwierdził, że Komisja Europejska nie musiała podjąć się rozstrzygnięcia tej sprawy. Skoro ustała kolizja do równoczesnego rozpatrywania zarzutów przez dwa urzędy (KE, UOKiK) polski organ nie ma ograniczeń w rozpatrywaniu tej sprawy. FAKRO postanowiło dochodzić swoich praw (także zgodnie z sugestią Komisji Europejskiej) przed krajowymi organami ochrony konkurencji. Równocześnie z odwołaniem do TSUE wystąpiliśmy do Prezesa UOKiK i oczekujemy na dalszy bieg wydarzeń na arenie krajowej. Liczymy, że organ ochrony konkurencji merytorycznie odniesie się do naszych zarzutów. Niezależnie od tego, koncentrujemy się na nieustannym rozwoju naszej firmy i robimy wszystko, żeby mimo trudności wzmacniać naszą pozycję rynkową.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania to nie tylko walka o interesy FAKRO, ale o losy wielu polskich firm, które konkurują na rynku globalnym. Dlatego nie zamierzamy zaprzestać dalszych kroków. Jesteśmy przekonani, że sukces polskich firm w nierównym starciu z zachodnimi koncernami, nierzadko nadużywającymi pozycji dominującej, wymaga zbudowania kompleksowego systemu ochrony konkurencji na wzór systemów działających w Europie Zachodniej m.in. w Austrii.
Dążenie do równych szans konkurowania dla polskich firm oraz sprawnego systemu ochrony konkurencji w Polsce oznacza szybszy rozwój gospodarczy naszego kraju, a tym samym zwiększenie zamożności Polaków.

Przeczytaj także

Jeden system, wiele możliwości

  Salzburg/Helpsen, styczeń 2021 – MACO i HAUTAU łączą kompetencje, by zaprezentować Move – system przesuwny, które podbija serca producentów. Łatwy i szybki w montażu, a przy tym prosty w obsłudze – nowy system do okien i drzwi to więcej...

Rozbudowa fabryki okien firmy Pagen

PAGEN rozbudowuje fabrykę i zamierza podwoić moce produkcyjne Małopolski producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych realizuje kilkumilionową inwestycję, której celem jest rozbudowa zakładu produkcyjnego i rozwój parku maszynowego. Firma stawia na rozwój produkcji stolarki aluminiowej, segmentowych bram garażowych i...

Nasi partnerzy