Branżowy portal stolarki budowlanej
nowości – inspiracje - prawo - edukacja

Bardzo ważne dokumenty prawne dla branży stolarki budowlanej

2019-04-10 | Autor: Grzegorz Cendrowski
Źródło: Stolarka VIP

Od dziś koniec problemów z wyciekiem informacji na temat przedsiębiorstwa podczas zawierania umów z pracownikiem czy innymi podmiotami, niewłaściwymi interpretacjami prawnymi, reklamacją, rękojmią, niepotrzebnym stresem, utratą reputacji, utratą danych, funduszy oraz tak ważnego obecnie czasu.   
W jaki sposób możesz tego uniknąć? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Co to takiego? Kompendium niezbędnej wiedzy, dostarczonej w pigułce, opracowanej przy współpracy najlepszych prawników w Polsce i w dodatku znających nasza branżę.  Często zdarza się, że przygotowanie nawet bardzo prostej umowy, która odzwierciedlałaby rzeczywistą wolę stron, jak również umożliwiałaby należyte zabezpieczenie interesów kontrahentów, może przysporzyć wielu problemów.  W odpowiedzi na olbrzymie zapotrzebowanie naszej branży, wielokrotnie akcentowane podczas naszych konwentów branżowych i w indywidualnych rozmowach, Stolarka VIP zleciła prestiżowym Kancelariom Prawnym  przygotowanie wzorów umów, które zabezpieczają sprzedawcę, a także pozbawione są klauzul niedozowanych. Co zawiera nasze Kompendium? Bardzo proste i zrozumiałe dla każdego omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu gospodarczego.
Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Warto podkreślić, że dokumenty przeznaczone są tylko i wyłącznie dla branży stolarki otworowej. Poniżej przedstawiamy, przygotowane specjalnie dla naszej branży, bardzo ważne Dokumenty Prawne.

OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA (OTP) – Absolutna NOWOŚĆ!
Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa to wzór klauzuli poufności, który ma na celu zabezpieczenie wrażliwych informacji na temat przedsiębiorstwa podczas zawierania umów z pracownikiem czy innymi podmiotami. Jak powinna wyglądać i czego może dotyczyć, dowiecie się Państwo z przygotowanego kompendium, który zwiera m.in. wiele interpretacji prawnych dotyczących naruszenia tajemnicy firmy w tym przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ten dokument skierowany jest do właścicieli salonów stolarki, producentów okien, drzwi, bram garażowych, rolet, markiz, ale także do wszystkich producentów komponentów, maszyn i urządzeń, czyli wszystkich firm zatrudniających pracowników.

 


KATALOG DOBREGO SPRZEDAWCY (KDS) – Nowa zaktualizowana wersja!
Katalog Dobrego Sprzedawcy jest to zbiór dokumentów prawnych, w skład, którego wchodzą: gotowy wzór umowy sprzedaży stolarki do konsumenta z koniecznymi załącznikami oraz wiele interpretacji prawnych związanych z rękojmią, gwarancją, procesem reklamacyjnym ale również obowiązkiem informacyjnym wobec konsumenta, etc...  Katalog Dobrego Sprzedawcy skierowany jest w szczególności do wszystkich podmiotów sprzedających okna, drzwi, bramy, rolety, roletki, markizy, moskitiery, etc. w detalu, czyli do ostatecznego klienta.


 
UMOWA PODWYKONAWCZA MONTAŻU (UPM) – Bardzo potrzebny dokument!
Umowa Podwykonawcza Montażu jest to wzór umowy, który służy regulowaniu stosunków Wykonawcy z Podwykonawcą w zakresie wykonania konkretnego montażu. Warto zawsze podpisać taką umowę, gdyż ona zabezpiecza nasze prawa w przypadku sporu w sądzie. Umowa Podwykonawcza Montażu skierowana jest w szczególności do wszystkich podmiotów, które zlecają wykonanie montażu stolarki budowlanej firmom zewnętrznym (np. grupom montażowym).

   KATALOG DOBREGO BIZNESU (KDB) – Business także potrzebuje umów!
Katalog Dobrego Biznesu jest to zbiór dokumentów, w tym interpretacje i rekomendacje umów B2B. W stosunkach między przedsiębiorcami często zdarza się, iż Zamawiający dysponuje tak dużą siła rynkową, iż narzuca Wykonawcy własny wzór umowy. Rekomendowany wzór umowy równoważy obowiązki i uprawnienia obu Stron umowy, jednak ze wskazaniem na zabezpieczenie interesów Wykonawcy. Katalog Dobrego Biznesu skierowany jest w szczególności do producentów i właścicieli salonów stolarki sprzedających okna, drzwi, bramy, rolety, roletki, etc. do firm, spółdzielni, deweloperów, etc...

 UMOWY HANDLOWE B2B – Lepiej mieć umowę, niż jej nie mieć!
Katalog Umów Biznesowych B2B to komplet dokumentów dotyczący umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami na linii producent - salon stolarki. Są to przykładowe trzy umowy. Ten zbiór dokumentów konkretny i szczegółowy może być pomocny w przypadku weryfikacji już istniejących umów lub aneksowania nowych umów na linii producent stolarki - salon stolarki.  Katalog Umów B2B skierowany jest do producentów okien, drzwi, bram garażowych, rolet, markiz, roletek, moskitier, parapetów, ale także właścicieli salonów okien i drzwi. PORADNIK RODO (RODO) – To ciągle konieczny do wdrożenia dokument, kompletny!
Jest to prawny poradnik, który zawiera 40 stron ważnych i konkretnych zaleceń i wzorów i stanowi zestawienie najważniejszych informacji dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych. Ściągawka RODO skierowana jest firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, sprzedaży i montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych, rolet, markiz, etc. W ściągawce RODO zajdziecie wiele odpowiedzi jak wdrożyć obowiązujące przepisy krok po kroku oraz wiele niezbędnych wzorów i dokumentów do wdrożenia, jakie obowiązki mają przedsiębiorcy sprzedający stolarkę budowlaną, co zmieniło się w sposobie ochrony danych osobowych, jak przygotować firmę do stosowania nowych obowiązujących przepisów prawa.

VADEMECUM EKSPORTERA – Dla tych, którzy eskportują!
Vademecum Eksportera to publikacja, którą powinni mieć wszyscy, którzy eksportują lub zamierzają eksportować okna, drzwi, bramy, montaż, etc. Jest to pierwsza e-publikacja skierowana dla branży stolarki otworowej w formacie A4 zawierająca aż 44 strony porad i sugestii na co zwróci szczególną uwagę w eksportowaniu towarów i usług. Przygotowane przez nas kompendium dotyczy głównie rynku niemieckiego. To publikacja, którą nie tylko warto, ale trzeba mieć u siebie w firmie.  Każdy pracownik może przeczytać i pozyskać drogocenną wiedzę. Przygotowane przez nas Vademecum skierowane jest zarówno do  producenta okien, drzwi, bram, rolet, parapetów oraz  dystrybutorów (salony stolarki) czy grup montażowych. Szczególnie dlatego, że oparte jest o wiedzę praktyczną i znajomość różnych rynków zagranicznych.


Więcej informacji na temat poszczególnych dokumntów na stronie: http://www.vipstolarka.pl/dokumenty-prawne lub zadzwoń pod nr 531-561-202 a otrzymasz szczegółowe informacje w jaki sposób otrzymać dokumenty.

Przeczytaj także

Nie ma pracowników do montażu okien

Pięta achillesowa naszej i nie tylko naszej branży – monterzy, dekarze i inni wysoko wykwalifikowani pracownicy fizyczni, ale kompetentni, bez nałogów, uczciwi i odpowiedzialni. Ten komunikat na stronie internetowej jednego z lokalnych producentów jest tylko jednym z wielu, setek, a...

Redan i Prezmet - wzorowa kooperacja

Pomimo trwającej pandemii firma Prezmet – polski producent maszyn dla branży stolarki, nie zwalnia tempa. W grudniu 2020r przedstawiciele firmy odwiedzili swojego Partnera Biznesowego oraz lidera rynku północno-zachodniego - firmę Redan z Połczyna Zdroju. Ten uznany producent stolarki otworowej z...

Nasi partnerzy