Branżowy portal stolarki budowlanej
nowości – inspiracje - prawo - edukacja

1 stycznia 2021: ważne zmiany w prawie konsumenckim. Uwaga salony okien i drzwi oraz producenci?

2021-01-21 | Autor: AK
Źródło: Stolarka VIP

Zmiany w Ustawie o prawach konsumenta i Kodeksie cywilnym miały wejść w życie 1 czerwca 2020 roku. Jednak sytuacja gospodarcza związana z pandemią COVID-19 wymusiła opóźnienie daty wejścia w życie przepisów w zakresie poszerzenia praw konsumenta na niektóre jednoosobowe działalności gospodarcze. Ostatecznie przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą korzystać z ochrony przewidzianej dla konsumentów – zmiany w prawie od 1 stycznia 2021 r. Nowelizacja Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego znacząco zmieni dotychczasową rzeczywistość prawną. Co to oznacza? Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zyskają nowe przywileje i dodatkową ochronę konsumencką, czyli będą traktowane jak konsumenci. W związku z tym zostaną objęte ochroną przewidzianą dla konsumentów, mimo że są przedsiębiorcami.
 
To zupełnie nowa sytuacja

Przed wejściem w życie ustawy, przedsiębiorca, który otrzyma fakturę za dokonane zakupy, nie przysługiwały żadne uprawnienia konsumenckie. Po zmianie przepisów, czyli od 1 stycznia 2021 roku osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w związku z którymi przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie objęty ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie stosowania w szczególności klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie traktowany w określonych sytuacjach jak konsument w przypadku zawierania przez niego umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, tj. takich, które zawiera poza dokonywanymi codziennie czynnościami wynikającymi z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazał w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Na podstawie przedstawionych wyżej zmian przepisów wszystkie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zawarły umowę nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności, będą korzystały z ochrony przysługującej do tej pory jedynie konsumentom. Co za tym idzie, postanowienia umowy nieuzgodnione z nimi indywidualnie nie będą dla nich wiążące, jeżeli będą kształtować prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy (tzw. klauzule abuzywne). A w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa druga strona będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

Co to oznacza dla przedsiębiorców-sprzedawców?

Zmiany wprowadzone 1 stycznia 2021 w zakresie prawa konsumenckiego spowodują, iż wielu przedsiębiorców – sprzedawców i usługodawców będzie musiało:

  • dostosować swoje wzorce umów i ogólnych warunków umów, jak również regulaminów produktowych i procedur do nowych przepisów,

  • stworzyć nowe procedury w zakresie weryfikacji możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z prawa odstąpienia lub skorzystania z przysługującej im rękojmi za wady.

Gotowe wzory umów zgodnie z nowymi przepisami
 


Stolarka VIP – zawsze wychodzi naprzeciw naszej branży i przygotowała z prawnikami aktualizacje umów KDS i KDB.  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tymi konkretnymi dokumentami wystarczy napisać zwrotnie „TAK”, na adres: marketing@stolarkavip.pl  lub zadzwonić pod numer tel.531 561 202. Naprawdę warto znać i stosować prawo, a sprawa nowym dokumentów prawnych jest bardzo aktualna.

Szczegóły opisanych dokumentów oraz formularz zamówienia i cennik w linku
: https://www.vipstolarka.pl/dokumenty-prawne

Przeczytaj także

Kobiety Branży Stolarki – wyjątkowe, inspirujące, doświadczone i pełne pasji!

Według definicji słownikowej „kobieta sukcesu” to kobieta, która osiągnęła wysoką pozycję w jakiejś dziedzinie. Wokół nas i wśród nas jest mnóstwo takich kobiet. Mają jasny kierunek działania i wiedzą, co robić. Są zawsze bardzo zajęte, ale także zadowolone ze swojej...

Mistrzowskie Typowanie z Aluplast

Z myślą o wszystkich kibicach Aluplast uruchamia zabawę i zaprasza do sprawdzenia się w emocjonującej rywalizacji – Mistrzowskie Typowanie 2018. Na potrzeby akcji przygotowana została specjalna aplikacja dostępna pod adresem www.mundial.expert/aluplast . To bardzo intuicyjna aplikacja, która pozwala na typowanie...

Nasi partnerzy